Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan!

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2021- 2022

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NAM HỌC 2021- 2022

Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2021- 2022

Kỹ năng an toàn giao thông cho trẻ nhỏ

Phương pháp giáo dục mầm non đặc biệt của Phần Lan

Nên dạy trẻ làm việc nhà để kích thích sự phát triển và học kỹ năng sống

Lợi ích của Song ngữ

Tin tức

Giáo viên tận tình, chuyên nghiệp
Đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, tận tình như người mẹ.
Thức ăn phong phú, vệ sinh
Thực đơn bữa ăn phong phú, đảm bảo đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh.
Chương trình học tuyệt vời
Chương trình học luôn được cải tiến và đổi mới.
Hoạt động Ngoại khóa vui vẻ, bổ ích
Có các hoạt động ngoại khóa vui chơi công viên, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.

welcome mam non 1