TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN HỘ CƠ ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA CỦA PGD & ĐT TÂN HỒNG NĂM HỌC 2023-2024

Thực hiện theo quyết định số 48/QĐ-PGDĐT ngày 17 tháng 04 năm 2024 Trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ đón đoàn kiểm tra chuyên đề đánh giá thực hiện chương trình giáo dục Mầm non năm học 2023-2024 gồm 7 nội dung.

Ngày 24 tháng 4 năm 2024 nhà trường đã tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra Phòng Giáo dục và Đào tạo. Ông Trịnh Hoàng Phi chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng thông qua quyết định kiểm tra.

HINH PHI

(Ông Trịnh Hoàng Phi chuyên viên phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng thông qua quyết định kiểm tra).

Đại diện đoàn kiểm tra, Ông Phạm Văn Sô Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Hồng đã phát biểu chỉ đạo và phân công nhiệm vụ các thành viên thực hiện 7 nội dung kiểm tra.

Bà Võ Thị Thi-Hiệu trưởng nhà trường thông qua nội dung báo cáo tình hình tổ chức đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chương trình giáo dục Mầm non trong nhà trường năm học 2023-2024 và phân công cụ thể các cá nhân phụ trách để tiếp đoàn.

Qua một ngày tiếp và làm việc  với đoàn diễn ra trong không khí chia sẻ kinh nghiệm cũng như hỗ trợ nhau cùng hiểu và thực hiện tốt việc đánh giá thực hiện chương trình giáo dục Mầm non trong nhà trường cho năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo.

Qua kiểm tra, bản thân ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn và tập thể giáo viên, nhân viên của nhà trường cũng đã rút ra được nhiều nội dung, nhiều bài học quý báu từ sự đóng góp và hướng dẫn của các thành viên đoàn kiểm tra. Đặc biệt là tập thể nhà trường đã nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông Phạm Văn Sô Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Tân Hồng trong buổi tổng kết đoàn kiểm tra.

Thay mặt nhà trường Bà Võ Thị Thi-Hiệu trưởng nhà trường đã ghi nhận và hứa sẽ chỉ đạo đội ngũ CBGVNV phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế, thiếu sót mà đoàn đã góp ý, đưa tập thể nhà trường phát triển hơn và thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới. Bên cạnh đó cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các thành viên trong đoàn đã nhiệt tình kiểm tra, tư vấn hỗ trợ nhà trường.

TẬP THỂ

(Tập thể nhà trường trong buổi tổng kết đoàn kiểm tra)

Nguồn: Mẫu giáo Tân Hộ Cơ                                                 Tác giả: Lê Thị Thu Ngân