HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chương trình hội nghị diễn ra vào lúc 13h30 phút ngày 29 tháng 9 năm 2023. Với sự có mặt của đầy đủ 27 CBGVNV trong nhà trường.

z4738254736632_d0239d3136d05e0c766a382df646b453

Đại diện lãnh đạo đến dự buổi hội nghị có Ông Trương Khắc Dũng Chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo huyện Tân Hồng.

z4739804157456_540f9e6416c012213c59d79ce7fe1946

(Ông Trương Khắc Dũng chuyên viên PGD&ĐT)

Giới thiệu đoàn chủ tịch gồm 3 ban giám hiệu và chủ tịch công đoàn.

z4739804168223_2c7212403cad403bbaedbff7c1afe2e4

( Đoàn chủ tịch)

Thư ký hôi đồng gồm 2 người:

z4738253289900_9b3b2b0d5feb64804a7d7b1b3e450695

( Thư ký hội nghị)

Báo cáo thực hiện kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.

z4739804166084_f21080da80663d4d53cdbaa02b228269

( Cô Nguyễn Thị Thu Muội P.Hiệu trưởng thông qua báo cáo)

Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024.

z4739804181630_5dd1e89389b98b43fcadc9ee8394d364

( Cô Lê Thị Thu Ngân Phó Hiệu trưởng thông qua báo cáo)

Đánh giá và kiểm điểm trách nhiệm của người cán bộ quản lí trong việc thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023.

z4739804181862_b7946721c702183fc1f279a2de3f7022

( Cô Võ Thị Thi Hiệu trưởng thông qua đánh giá và kiểm điểm)

Báo cáo kinh phí từ ngày 01/01/2023 đến 29/9/2023.

z4739804186570_c27a7ec5060dfd78166b1f245dfaf51b

( Cô Nguyễn Thị Quyên kế toán trưởng báo cáo)

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thương năm học 2022-2023 và phát động phong trào thi đua năm học 2023-2024.

z4744336438250_29b6555b79c3a9cd132bf0164fd855b2

( Cô Lâm Thị Đông CTCĐ)

Đoàn chủ tịch gợi ý thảo lận và Hội nghị thảo luận

z4738253217531_c1fe7c54cef8d011a01a3c3080595d0b

( Hôi nghị thảo luận)

Ông Trương Khắc Dũng cũng có sự quan tâm đến buổi hội nghị. Đặc biệt là đồng chí đã đóng góp gợi ý một số nội dung cần thảo luận trong tiêu chí thi đua năm học rất cụ thể và thiết thực.

z4739804197550_9e05bf54293542b78321bc13cfb03bf8

( Ông Trương Khắc Dũng chuyên viên PGD &ĐT gợi ý 1 số nội dung cần thảo luận)

Qua thời gian nghiên cứu và thảo luận, hội nghị đã đi sâu vào ý kiến, kiến nghị làm rõ một số nội dung cần thay đổi, bổ sung. Nội dung ý kiến đã được đoàn chủ tịch Hội nghị tiếp thu và giải đáp ý kiến, kiến nghị của viên chức, người lao động và biểu quyết những vấn đề còn ý kiến khác.

z4738253299898_be38d6436ba50a58727b442a5f0689a5

Phát động phong trào thi đua và kí kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng với công đoàn cơ sở.

Cuối cùng Nghị quyết hội nghị đã được thông qua và thống nhất 100%.

z4739804194674_fa960edddf4d2ca29912aa93899ba6af

( Cô Nguyễn Thị Thanh Hạnh thư ký hội nghị)

Hội nghị kết thúc và thành công tốt đẹp. với mong muốn rằng tập thể CBGVNV nhà trường đoàn kết nhất trí cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2023-2024.

z4744139301333_90adc71cda1f200149e94611786f3f74

( Tập thể CBGVNV chụp ảnh lưu niệm với khách dự)

Tác giả: Lê Thị Thu Ngân

Nguồn: Mẫu giáo Tân Hộ Cơ.