Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2021- 2022

UBND HUYỆN TÂN HỒNG
TRƯỜNG MG TÂN HỘ C
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 177/KH-MGTHC
Tân Hồng, ngày 30 tháng 8 năm 2021

KẾ HOẠCH
Phòng, chống dịch COVID-19 năm học 2021-2022

Thực hiện Công văn số 1032/PGDĐT, ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng về việc triển khai thực hiện Công văn số 6666/BYT-MT của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị;
Trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2021-2022 như sau:
I. Mục đích – yêu cầu
1. Mục đích
– Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động các giái pháp ứng phó trong đơn vị và nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của công chức, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh tại đơn vị.
– Nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh , chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh.
– Xây dựng phương án khi có tình huống xảy ra trong đơn vị.
2. Yêu cầu
– Tổ chức tốt hoạt động phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo sức khỏe và an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh trong thời gian công tác, học tập tại trường.
– Kiểm soát bệnh trong nhà trường, phối hợp với Trạm y tế trong việc kiểm soát, xử lý triệt để các trường hợp có dấu hiệu của bệnh, không để dịch lan rộng.
– Thông tin báo cáo kịp thời khi có dấu hiệu bệnh xảy ra trong đơn vị với các cấp có thẩm quyền theo quy định.
III. Kế hoạch phòng, chống dịch covid-19, năm học 2021-2022
1. Kiện toàn tổ công tác phòng, chống dịch covid-19.
Nhà trường kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 năm học 2021- 2022.
2. Công tác chỉ đạo thực hiện
Quán triệt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự trong cơ quan và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND Tỉnh, UBND Huyện trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
3. Chuẩn bị cơ sở vật chất và vệ sinh môi trường
a. Chuẩn bị cơ sở vật chất:
Chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ y tế như : máy đo thân nhiệt, bồn rửa tay, xà phòng, nước diệt khuẩn Javel,… tại khu vực vệ sinh để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh sử dụng.
b. Công tác vệ sinh môi trường:
– Việc tổ chức vệ sinh sân trường: thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường tại khuôn viên sân trường, xung quanh nhà trường, nhà vệ sinh và các phòng học, phòng hội đồng, phòng giáo viên, các phòng làm việc của các bộ phận, phòng y tế,… sạch sẽ, thông thoáng.
– Rà soát, sửa chữa, lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống chậu/bệ và nước rửa tay, đảm bảo xà phòng và gel rửa tay khô đáp ứng nhu cầu thực tế của nhà trường.
c. Công tác phòng, chống dịch COVID-19
– Thực hiện nghiêm túc thông điệp “5 K” theo quy định của ngành Y tế.
– Đo thân nhiệt:
– Sát khuẩn: Sát khuẩn bề mặt: (mặt bàn, bảng, thiết bị, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang,…) bằng nước sát khuẩn, nước javen hoặc xà phòng,…. 02 lần trong tuần.
– Sát khuẩn tay: việc bố trí nước sát khuẩn tại các phòng làm việc và phòng học đảm bảo ít nhất 01-2 chai/phòng.
– Khẩu trang: Thực hiện tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh học sinh mang khẩu trang từ nhà đến trường, từ trường về nhà….
– Thực hiện giãn cách: Hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, các hoạt động chào cờ, ngoài giờ lên lớp, các cuộc hội họp không cấp thiết…tổ chức giãn cách cho học sinh tối thiểu 2m trong các buổi sinh hoạt tại trường…
– Thực hiện khai báo y tế:
+ Tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh và phụ huynh học sinh thực hiện khai báo điện tử theo địa chỉ https://kbyt.ytedongthap.vn/ hoặc khai báo y tế bằng phiếu tại cơ quan y tế khi đến trường.
+ Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên. nhân viên, người lao động phải thực hiện cài đặt Bluezone tại đơn vị.
– Việc tiêm ngừa Vắcxin: Triển khai, vận động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động tiêm ngừa vắc xin phòng chống dịch Covid-19.
III. Tổ chức thực hiện
1. Ban giám hiệu
Phối hợp với Trạm y tế xã phổ biến những kiến thức về hướng dẫn phòng chống dịch covid -19 trong trường học đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Vệ sinh phòng học, khuôn viên trường và phối hợp với Trung tâm Y tế phun thuốc khủ trùng khi có lịch.
Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch.
Thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để kịp thời chỉ đạo việc phòng chống tại đơn vị
Lập danh sách báo cáo học sinh (hoặc học sinh có người thân) đi nước ngoài trở về từ vùng dịch và từ vùng có nguy cơ cao báo cáo về Phòng Giáo Dục
2. Giáo viên và nhân viên
Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh khi được Ban giám hiệu thông báo, tránh chia sẽ thông tin không chính thống về dịch bệnh.
Thực hiện công tác vệ sinh phòng học, khuôn viên trường, trang thiết bị và đồ dùng đồ chơi.
Tuyên truyền đến cha mẹ học sinh phòng, chống dịch covid- 19
Lập danh sách báo cáo học sinh (hoặc học sinh có người thân) đi nước ngoài trở về từ vùng dịch và từ vùng có nguy cơ cao báo cáo về Phó Hiệu trưởng phụ trách chăm sóc.
3. Chế độ báo cáo
– Báo cáo nhanh vào các ngày hằng tuần trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 về Ban giám hiệu.
Trên đây là Kế hoạch phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021 – 2022 của Trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ, Đề nghị toàn thể CBQL, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện ./.

Nơi nhận:
– PGD-ĐT (báo cáo);
– UBND xã (báo cáo);
– BGH trường;
– GV NV(thực hiện);;
– Lưu: VT, Quyên. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Lại