TỔNG KẾT CHI BỘ TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN HỘ CƠ NĂM 2023

Chiều ngày 03 tháng 01 năm 2024 Chi bộ Mẫu giáo Tân Hộ Cơ Hội nghị tổng kết chi bộ năm 2023.

Bà Võ Thị Thi, Bí thư chi bộ thông qua báo cáo…

z5042820381226_1a05b9fb0792cbe21732374d4f66fd98

Bà Nguyễn Thị Thu Muội, Phó bí thư chi bộ thông qua báo cáo…

z5043812681915_9bfd07470c7f11c8862bd6b29c637df8

Bà Lê Thị Thu Ngân, Chi ủy viên chi bộ thông qua báo cáo kiểm điểm năm 2023.

z5043821135929_2bf604a7c803adca468b517d91ee9581

Bà Nguyễn Thị Thanh Hạnh, Chi ủy viên chi bộ thông qua kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024.

Tiếp theo Bí thư chi bộ gợi ý thảo luận và Đảng viên ý kiến thảo luận xoay quanh vấn đề giới thiệu quần chúng tham gia học lớp cảm tình Đảng nhắm đạt kế hoạch phát triển Đảng viên đạt chỉ tiêu giao. Đồng thời đưa ra ý kiến nhằm động viên 2 quần chúng đã tham gia học lớp cảm tình Đảng sớm thông suốt tư tưởng sớm hoàn thành hồ sơ kết nạp vào Đảng.

Sau ý kiến đóng góp của Đảng viên, Đồng chí Bí thư và Đồng chí Nguyễn Thị Thoa phát biểu.

Tập thể ghi nhận ý kiến chỉ đạo của đồng chí và hứa sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Tác giả: Lê Thị Thu Ngân                  Nguồn: Chi bộ Trường Mẫu giáo Tân Hộ Cơ